fbpx

Mrs. Chandra Prabha Palariya

Mrs. Chandra Prabha Palariya

Assistant Professor

Name : Mrs. Chandra Prabha Palariya

Designation  : Asst. Prof.

Qualification : M.A.(Sanskrit), M.Ed.

Area of Interest : Pedagogy of Hindi & Sanskrit, Psychological  Experiment.

Work Experience : 10 years

E-Mail Id :  chandraprabha.palariya@meu.edu.in

Conferences /Seminar/Workshop:

  1. National Seminar September 13 -14, 2013 on “Innovative Aspects In Teacher Education” at Krishna Mahila Teachers Training College, Udaipur (Raj.)
  2. National Seminar March 07 -08, 2014 On “Uchch Shiksha ki Dasha-Disha evam Nav-aayaam” at Rajeev Gandhi Govt. P.G.College, Mandsaur (M.P.)